Địa chỉ: 96 Đặng Xuân Bảng, Hoàng Mai, Hà Nội, Địa chỉ Công ty : Số 42 Ngõ 236 phố Đai Từ quận Hoàng Mai Hà Nội

Hotline: 0966860022

96 Đặng Xuân Bảng, Hoàng Mai, Hà Nội, Địa chỉ Công ty : Số 42 Ngõ 236 phố Đai Từ quận Hoàng Mai Hà Nội

SẢN PHẨM ĐA DẠNG
Xuất xứ rõ ràng minh bạch
BÁO GIÁ CẠNH TRANH
Hỗ trợ giá tốt nhất thị trường
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
Uy tín và chuyên nghiệp

SÀN NHỰA HÈM kHÓA

Kích thước: 15,24cm x 91,44cm Độ dày 4mm-5mm-6mm
Màu sắc: Vân Gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NHỰA NANO

Kích thước: 40cm x 300cm. Dày 6mm-9mm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

Sàn nhựa dán keo 2mm

Kích thước: 15,24cm x91,14cm dày 2mm
Màu sắc: Vân gỗ, vân đá, vân thảm

TẤM ỐP VÂN ĐÁ

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá tự nhiên

Sàn nhựa dán keo 2mm

Kích thước: 15,24cm x91,14cm dày 2mm
Màu sắc: Vân gỗ, vân đá, vân thảm

SÀN NHỰA DÁN KEO RK06

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ cánh dán

SÀN NHỰA DÁN KEO M31

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi xám

SÀN NHỰA DÁN KEO M30

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO M29

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO M28

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO M27

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm * 0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO M26

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu M26

SÀN NHỰA DÁN KEO M25

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ màu trầm

SÀN NHỰA DÁN KEO M24

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO M23

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi xám

SÀN NHỰA DÁN KEO M22

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO M21

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-020

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi xám

SÀN NHỰA DÁN KEO R-019

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R- 018

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-017

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu R017

SÀN NHỰA DÁN KEO R-016

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ màu tối

SÀN NHỰA DÁN KEO R-015

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ màu tối

SÀN NHỰA DÁN KEO R-014

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-013

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-012

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO R-011

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-010

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO R-009

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ phối màu tối

SÀN NHỰA DÁN KEO RK12

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-007

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ phối màu

SÀN NHỰA DÁN KEO R-006

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu R006

SÀN NHỰA DÁN KEO R-005

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-004

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-003

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ màu ghi

SÀN NHỰA DÁN KEO R-001

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi xám

SÀN NHỰA DÁN KEO R-002

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA HÈM kHÓA

Kích thước: 15,24cm x 91,44cm Độ dày 4mm-5mm-6mm
Màu sắc: Vân Gỗ

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-052

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH52

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-051

Kích thước: 150x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH51

SÀN NHỰA HÈM KHÓA VÂN GỖ MÃ RH50

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH50

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-049

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH49

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-048

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH48

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-047

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH47

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-046

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH46

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-045

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH45

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-044

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH44

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-043

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH43

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-042

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH42

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-041

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH41

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-040

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH40

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-039

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH39

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-038

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH38

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-037

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH37

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-036

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH36

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-035

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH35

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-034

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH34

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-033

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH33

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-032

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH32

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-031

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH31

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-030

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH30

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-029

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH29

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-028

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH28

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-027

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH27

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-026

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH26

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-025

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH25

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-024

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH24

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-023

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH23

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-022

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH22

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-021

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH21

SÀN NHỰA HÈM KHÓA VÂN GỖ SÁNG

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu vân gỗ sáng

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-019

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH19

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-018

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH18

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-017

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH17

SÀN NHỰA HÈM KHÓA XC

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ xám

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-015

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH15

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-014

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH14

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-013

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH13

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-012

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH12

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-011

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH11

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-010

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH10

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-009

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH09

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-008

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH08

SÀN NHỰA HÈM KHÓA SẴN KHO

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-006

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH06

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-005

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH05

SÀN NHỰA HÈM KHÓA XƯƠNG CÁ 4MM

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-003

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH03

SÀN NHỰA HÈM KHÓA XƯƠNG CÁ 6mm

Kích thước: 150 x 912 x 6mm
Màu sắc: Vân gỗ

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-001

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH01

TẤM ỐP VÂN ĐÁ

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá tự nhiên

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-13

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV13

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-12

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV12

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-11

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV11

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-10

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV10

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-09

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV09

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-08

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV08

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-07

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV07

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-06

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV06

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-05

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV05

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-04

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV04

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-03

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV03

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-02

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV02

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-01

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV01
fb zalo messager call