Địa chỉ: 96 Đặng Xuân Bảng, Hoàng Mai, Hà Nội, Địa chỉ Công ty : Số 42 Ngõ 236 phố Đai Từ quận Hoàng Mai Hà Nội

Hotline: 0966860022

96 Đặng Xuân Bảng, Hoàng Mai, Hà Nội, Địa chỉ Công ty : Số 42 Ngõ 236 phố Đai Từ quận Hoàng Mai Hà Nội

Sàn nhựa dán keo 2mm

Kích thước: 15,24cm x91,14cm dày 2mm
Màu sắc: Vân gỗ, vân đá, vân thảm

SÀN NHỰA DÁN KEO RK06

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ cánh dán

SÀN NHỰA DÁN KEO M31

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi xám

SÀN NHỰA DÁN KEO M30

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO M29

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO M28

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO M27

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm * 0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO M26

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu M26

SÀN NHỰA DÁN KEO M25

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ màu trầm

SÀN NHỰA DÁN KEO M24

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO M23

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi xám

SÀN NHỰA DÁN KEO M22

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO M21

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-020

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi xám

SÀN NHỰA DÁN KEO R-019

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R- 018

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-017

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu R017

SÀN NHỰA DÁN KEO R-016

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ màu tối

SÀN NHỰA DÁN KEO R-015

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ màu tối

SÀN NHỰA DÁN KEO R-014

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-013

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-012

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO R-011

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-010

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ tối

SÀN NHỰA DÁN KEO R-009

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ phối màu tối

SÀN NHỰA DÁN KEO RK12

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-007

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ phối màu

SÀN NHỰA DÁN KEO R-006

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu R006

SÀN NHỰA DÁN KEO R-005

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-004

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi sáng

SÀN NHỰA DÁN KEO R-003

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ màu ghi

SÀN NHỰA DÁN KEO R-001

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ ghi xám

SÀN NHỰA DÁN KEO R-002

Kích thước: 15.24cm * 91.44cm *0.2 cm
Màu sắc: Vân gỗ nâu sáng

SÀN NHỰA HÈM kHÓA

Kích thước: 15,24cm x 91,44cm Độ dày 4mm-5mm-6mm
Màu sắc: Vân Gỗ

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-052

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH52

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-051

Kích thước: 150x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH51

SÀN NHỰA HÈM KHÓA VÂN GỖ MÃ RH50

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH50

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-049

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH49

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-048

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH48

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-047

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH47

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-046

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH46

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-045

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH45

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-044

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH44

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-043

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH43

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-042

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH42

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-041

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH41

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-040

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH40

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-039

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH39

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-038

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH38

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-037

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH37

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-036

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH36

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-035

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH35

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-034

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH34

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-033

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH33

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-032

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH32

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-031

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH31

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-030

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH30

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-029

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH29

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-028

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH28

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-027

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH27

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-026

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH26

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-025

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH25

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-024

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH24

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-023

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH23

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-022

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH22

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-021

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH21

SÀN NHỰA HÈM KHÓA VÂN GỖ SÁNG

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu vân gỗ sáng

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-019

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH19

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-018

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH18

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-017

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH17

SÀN NHỰA HÈM KHÓA XC

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ xám

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-015

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH15

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-014

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH14

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-013

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH13

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-012

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH12

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-011

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH11

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-010

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH10

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-009

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH09

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-008

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH08

SÀN NHỰA HÈM KHÓA SẴN KHO

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-006

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH06

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-005

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH05

SÀN NHỰA HÈM KHÓA XƯƠNG CÁ 4MM

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-003

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH03

SÀN NHỰA HÈM KHÓA XƯƠNG CÁ 6mm

Kích thước: 150 x 912 x 6mm
Màu sắc: Vân gỗ

SÀN NHỰA HÈM KHÓA RH-001

Kích thước: 150 x 912 x 4mm
Màu sắc: Vân gỗ mã màu RH01

TẤM ỐP VÂN ĐÁ

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá tự nhiên

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-13

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV13

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-12

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV12

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-11

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV11

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-10

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV10

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-09

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV09

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-08

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV08

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-07

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV07

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-06

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV06

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-05

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV05

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-04

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV04

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-03

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV03

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-02

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV02

TẤM ỐP VÂN ĐÁ RV-01

Kích thước: 1.22m*2.44m. Dày 2.5mm-3.0mm
Màu sắc: Vân đá mã màu RV01

TẤM ỐP TƯỜNG NHỰA NANO

Kích thước: 40cm x 300cm. Dày 6mm-9mm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-11

Kích thước: 3m x 40cm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ, đơn sắc

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-10

Kích thước: 3m x 40cm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-09

Kích thước: 3m x 40cmXem báo
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-08

Kích thước: 3m x 40cmXem báo
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-07

Kích thước: 3m x 40cmXem báo
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-06

Kích thước: 3m x 40cm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-05

Kích thước: 3m x 40cm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-04

Kích thước: 3m x 40cm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-03

Kích thước:
Màu sắc:

TẤM ỐP TƯỜNG NANO RW-02

Kích thước: 3m x 40cm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ

TẤM ỐP NANO RW-01

Kích thước: 3m x 40cm
Màu sắc: Hoa văn họa tiết, vân gỗ
fb zalo messager call